آرشیو برچسب های: هوش هیجانی کودکان

تقویت هوش هیجانی در کودکان

هوش هیجانی کودکان

هوش هیجانی کودک از همان بدو تولد شروع به رشد می‌کند، هوش هیجانی باعث می‌شود فرد بتواند ارتباطات بیشتری با دنیای اطراف خود برقرار کند همچنین در آینده کودک میتواند با تعارضات و اختلاف عقیده های مختلف در طول زندگی بصورت منطقی و کنترل شده برخورد کند اگر می‌خواهید به کودکتان کمک کنید که هوش