آرشیو برچسب های: کودکان و ویروس کرونا

چگونه در مورد ویروس کرونا با کودکانمان صحبت کنیم ؟

کودک و کرونا ویروس

در این روزهای خاص که ویروس کرونا در سبک زندگی خیلی از خانواده ها تاثیر گذاشته است یکی از مسائل اصلی نحوه صحیح توضیح دادن راجب خطرات این ویروس برای کودکان است، به همین منظور باید سعی کنیم راستشو به بچه ها بگید ’ با زبان متناسب با سنشون باهاشون صحبت کنید. و در طول